CD – Ratany – Mpampianatra tao anaty rova (1856-1944) © 2013. Laka ensemble, Hetsika.
Titres:
1. Sambasamba Zanahary (Fihirana - Cantique FFPM 79)
2. He ! famonjena mahafaly (Ce chant a été composé pour l’inauguration du temple du Palais de la Reine le 8 avril 1880.)
3. Haleloia! Sambasamba! (Fihirana - Cantique FFPM 747)
4. Raha mbola maharitra (Genesisy /Genèse 8.22)
5. He! vokatra ny tany (Fihirana - Cantique FFPM 273)
6. Miderà an’I Jehovah (Salamo/Psaume 117)
7. Tsy ny hahazo soa ao an-danitra (Isaia/ Isaie 55)
8. Mankalazà an’I Jehovah (salamo/ Psaume 147)
9. Inona no havaliko an’I Jehovah? (Salamo/ Psaume 116)
10. He ! Hianareo rehetra izay mangetaheta (Fihirana Cantique FFPM Tsanta 10 – Isaia / Isaie 55)
11. Aza kivy hianao (Fihirana- Cantique FFPM 574)
12. Ny Masoandronay (Fihirana - Cantique FFPM 520)

CD RATANY

€12.00Prix

    © 2015 par Hetsika

    • Google+ - Black Circle
    • Facebook - Black Circle